Voor medewerkers uit de Banenafspraak kan het extra moeilijk zijn om met de veranderde situatie als gevolg van de Coronacrisis om te gaan. Om deze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen, maakte de Kennisalliantie – in samenspraak met de werkgever sector Rijk – een handreiking voor leidinggevenden en jobcoaches.

In de Handreiking Corona en medewerkers uit de Banenafspraak wordt ingegaan op de omgang met medewerkers, bijvoorbeeld: spreek vaste contactmomenten af en heb aandacht voor de thuissituatie van de medewerker en de (on)mogelijkheid van het inrichten van een thuiswerkplek. Ook is er een verwijzing naar de beweging ‘Onbeperkte Denkers’. Deze beweging is opgezet om meer bewustwording te creëren rondom, met en voor mensen met een arbeidsbeperking.

De tips & tricks in de handleiding zijn niet bedoeld als blauwdruk. De handreiking kan eenvoudig worden ‘omgebouwd’ toegesneden naar wens en behoefte van (sector)werkgevers.

Bovendien blijft begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking zeker in deze periode maatwerk.

De handleiding is opgenomen in onze Toolbox Corona en Banenafspraak