Vanaf 1 oktober 2020 geldt voor alle doelgroepverklaringen loonkostenvoordelen weer de oude regeling voor de aanvraag van deze doelgroepverklaringen. De aanvraagtermijn is vanaf 1 oktober 2020 weer drie maanden. Nogmaals verlengen is niet mogelijk.

Vanwege de coronacrisis gold tijdelijk een coulanceregeling voor het aanvragen van doelgroepverklaringen, ingesteld voor de loonkostenvoordelen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Dit om werkgevers de tijd te geven hun processen op orde te brengen in de nieuwe, door de coronacrisis veroorzaakte situatie. Werkgevers kregen hierdoor drie maanden langer de tijd om een doelgroepverklaring voor hun werknemers aan te vragen. In totaal kregen werkgevers daardoor in totaal zes maanden de tijd om de doelgroepverklaring aan te vragen.

Verlenging van de aanvraagtermijn met zes maanden was alleen mogelijk voor de doelgroepverklaringen die zijn aangevraagd tussen 17 maart 2020 en 30 september 2020. Verlenging is niet meer mogelijk vanwege de volgende reden. Als werkgevers dienstverbanden aan gaan in het laatste kwartaal van 2020 (1 oktober 2020 – 31 december 2020), maar hiervoor niet binnen drie maanden een doelgroepverklaring aanvragen, kunnen deze dienstverbanden in 2021 niet meegenomen worden voor de toekenning van loonkostenvoordelen (op 1 maart is de definitieve vaststelling). Dit zou tot gevolg hebben dat werkgevers geen loonkostenvoordelen zouden ontvangen voor deze werknemers. Dit is onwenselijk. Om dit te voorkomen geldt vanaf 1 oktober 2020 de wettelijke aanvraagtermijn van drie maanden na indiensttreding weer. Dit betekent dat voor alle doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart op of na 1 oktober 2020 weer de normale termijn van drie maanden geldt.

Algemene informatie over de aanvraagprocedure van de doelgroepverklaring vindt u in het Kennisdocument Wtl.