Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft het parlement op de hoogte gebracht van het aangepaste tijdpad van het Breed Offensief bij de banenafspraak.

Toenmalig staatssecretaris Van Ark heeft het wetsvoorstel Breed Offensief destijds bij de Tweede Kamer ingediend. Doel van het voorstel is te bevorderen dat meer mensen uit de Participatiewet met een arbeidsbeperking aan het werk gaan en blijven. Het wetsvoorstel ligt al geruime tijd gereed voor plenaire behandeling. Nadat het kabinet-Rutte III in januari demissionair werd, heeft de Kamer het wetsvoorstel niet-controversieel verklaard en de wetsbehandeling tot nader order uitgesteld.

De beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021 is hierdoor niet haalbaar. Vanwege het belang van de voorgestelde maatregelen voor mensen met een arbeidsbeperking en voor werkgevers, streeft de minister nu naar invoering op 1 januari 2022. Uiteraard onder het voorbehoud dat beide Kamers het wetsvoorstel aannemen.

Lagere regelgeving
Een aantal maatregelen uit de bredere agenda van Breed Offensief kan wel doorgaan, omdat zij op grond van de huidige wet bij lagere regelgeving kunnen worden vormgegeven. Zo zijn per 1 januari 2021 het gewijzigde Besluit SUWI en de Regeling SUWI van kracht. Beide beogen om de samenwerking tussen UWV en de gemeenten en de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te versterken.

Ook is het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 in het Staatsblad gepubliceerd, net als de ministeriële regeling met daarin een uniforme methode voor loonwaardebepaling. Die wordt wel per 1 juli aanstaande toegepast.

Meer tijd voor gemeenten
Voor de vereenvoudigingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein wordt de ingangsdatum zelfs opgeschoven naar 1 januari 2023. Dat heeft te maken met de voorbereidingstijd die met name gemeenten nodig hebben om deze vereenvoudigingen te implementeren. De nieuwe beoogde invoeringsdatum valt alleen te halen wanneer de Tweede Kamer besluit het wetsvoorstel dit voorjaar te behandelen en aansluitend behandeling in de Eerste Kamer plaatsvindt. Het wetsvoorstel moet uiterlijk 1 oktober 2021 in het Staatsblad staan, om gemeenten voldoende voorbereidingstijd te geven. In het andere geval zal de inwerkingtreding nog verder opschuiven.

Lees hier de volledige brief