“We moeten de huidige periode van stilstand benutten om ons voor te bereiden op inclusie in het post-corona tijdperk”. Dit expertisecentrum organiseert onder andere digitale bijeenkomsten om kennisintensieve bedrijven te koppelen aan onderwijsinstellingen en studenten met een beperking.

Linda Schlundt Bodien is Managing Consultant bij ECIO, het Expertise Centrum Inclusief Onderwijs, (voorheen expertisecentrum handicap + studie). Dit kenniscentrum stimuleert dat jongeren met een ondersteuningsvraag succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het (hoger) onderwijs en buigt zich ook over de vraag hoe deze studenten de sprong naar de arbeidsmarkt kunnen maken.

Linda Schlundt Bodien

Redden zich wel
Volgens Schlundt Bodien wordt te vaak gedacht dat hoger opgeleide mensen met een functiebeperking zich sowieso wel redden. “Die hebben toch een goed stel hersens, hoor je dan.” Maar haar ervaring is dat veel van deze studenten zich toch niet zo makkelijk redt. Vaak ook omdat ze moeite hebben bij het vragen van hulp. “Daarom ondersteunen wij hoger onderwijsinstellingen bij het inrichten van centrale loketten waar deze studenten terecht kunnen en bij een flexibeler inrichting van onderwijs en toetsing en examinering.”

Samen met adviesbureau Berenschot, De Nederlandsche Bank, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en SOLGU zette ECIO vorig najaar een serie bijeenkomsten op met kennisintensieve werkgevers en onderwijsinstellingen over de vraag hoe studenten geholpen kunnen worden bij de sprong naar de arbeidsmarkt. “Je ziet dat een groot aantal studenten uit deze groep tussen wal en schip vallen. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om stageplaatsen te vinden. Daarom wilden wij een brug slaan tussen de wereld van educatie en de wereld van werk.”

Werkgevers staan te popelen
Inmiddels zijn er meerdere bijeenkomsten geweest zowel landelijk als regionaal. Schlundt Bodien merkte dat werkgevers eigenlijk verder zijn dan hoger onderwijsinstellingen. “Werkgevers staan eigenlijk te popelen en zeggen: kom maar op met die mensen. Maar hoger onderwijsinstellingen hebben hun eigen studenten – in dit opzicht – vaak minder goed in beeld. Ook de AVG kan hierbij danig in de weg zitten.”

De digitaal georganiseerde bijeenkomst was bedoeld voor professionals in het hoger onderwijs, die zich bezighouden met stage en werk voor studenten met een functiebeperking, en voor HR/P&O-medewerkers die zich bezighouden met inclusief werkgeverschap en de participatiewet. “Zowel het onderwijs- als het werkgeversperspectief kwam aan bod. Juist nu vind ik het belangrijk om het onderwerp op de agenda te houden. Ook al is het misschien niet het eerste waar mensen mee bezig zijn. We merkten dat mensen er energie van kregen en elkaar op ideeën brachten.”

Gebruik maken van stilstand
Schlundt Bodien denkt dat de periode van relatieve stilstand op het moment gebruikt moet worden om een inclusieve arbeidsmarkt voor te bereiden: Hoe krijgen we studenten stagefit en startfunctiefit? “Om een vergelijking met het onderwijsveld te maken: veel hogeronderwijsinstellingen konden de stap naar digitaal lesgeven en toetsen nu – door de coronacrisis – vrij makkelijk maken omdat er de periode ervoor al ontzettend veel onderzoek naar is gedaan en ontwikkelingen zijn geweest. Zo is het met inclusie op de arbeidsmarkt ook. Ook al zijn er nu misschien even geen vacatures of stageplekken, we moeten nu wel het voorwerk doen.”

Over ECIO:
ECIO ondersteunt universiteiten, hogescholen en steeds vaker het mbo bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een extra ondersteuningsvraag. Het gaat bijvoorbeeld om studenten met dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, psychische klachten, chronische ziekten, rolstoelgebruikers, dove of slechthorende studenten en blinde of slechtziende studenten. Behalve studenten met een functiebeperking hebben ook studenten met mantelzorgtaken, jonge ouders en studenten in gendertransitie vaak behoefte aan flexibiliteit of specifieke voorzieningen. ECIO streeft naar inclusief hoger onderwijs, waaraan zoveel mogelijk verschillende studenten kunnen meedoen en waarin het steeds gewoner wordt om het onderwijs af te stemmen op de behoefte. ECIO is onderdeel van CINOP, een maatschappelijke organisatie gericht op onderwijsvragen.