Dat politieke partijen de Banenafspraak niet pontificaal in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan is misschien logisch. Die afspraak is immers een uitvloeisel van een sociaal akkoord tussen sociale partners. Maar wat zeggen politieke partijen over werk voor mensen met een arbeidsbeperking in de komende jaren? En welke andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de komende tijd op extra aandacht of veranderingen rekenen?

Een scan van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 17 maart van praktisch alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Geordend naar grootte en partijen buiten beschouwing gelaten die volgens deze scan niets zeggen over de betekenis van beperkingen op de arbeidsmarkt in de ogen van politieke partijen.

Klik op het logo van de partijen om hun voorstellen over de arbeidsmarkt en mensen met een arbeidsbeperking te lezen.

 

VVD

PVV

CDA

D66

GroenLinks

SP

PvdA

ChristenUnie

PvdD

SGP

Tekst en analyse: Klaas Salverda