Banenafspraak, Participatiewet, quotumregeling…

hoe zit dat nou precies?

Werkgevers in de marktsector en overheidswerkgevers hebben beloofd te zorgen voor 125.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heet de Banenafspraak. Het gaat om afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. De overheidssectoren gaan voor 25.000 banen.

Samen zetten we ons hiervoor in omdat we willen dat iedereen in Nederland mee kan doen. Pas als iedereen mee kan doen, gaan we samen vooruit. Er zijn in Nederland 14 overheidssectoren, in totaal werken er ruim 900.000 mensen. Samen zorgen we er voor dat we de doelen uit de Banenafspraak halen. Doet u ook mee?

Hoeveel banen per jaar moeten erbij komen?

De Banenafspraak gaat uit van de volgende planning voor het creëren van de banen:

 • 55.000 banen in 2019
 • 67.500 banen in 2020
 • 125.000 banen in totaal in 2026

Hoe vind ik geschikte kandidaten?

In de Banenafspraak geven we kansen aan:

 • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen;
 • mensen met een Wsw-indicatie;
 • Wajongers met arbeidsvermogen;
 • mensen met een WIW- of ID-baan.

Het UWV houdt een register bij met mensen die onder de doelgroep vallen: het doelgroepregister. Hier kunt u bekijken of een kandidaat in dit register is opgenomen. Ook op deze website vindt u organisaties die u behulpzaam kunnen zijn bij het zoeken naar een geschikte kandidaat. Zie: ‘Hoe vind ik een geschikte kandidaat

Wat is het voordeel voor mijn organisatie?

Mensen met een arbeidsbeperking maken uw organisatie rijker en diverser:

 • Het aanpassen van takenpakketten (jobcarving) biedt mensen met een arbeidsbeperking kans op een baan en biedt bestaande medewerkers meer tijd om zich op hun hoofdtaken te richten.
 • Bij steeds meer projecten speelt social return een rol.
 • Er zijn meerdere middelen beschikbaar om u te ondersteunen, zowel financiële tegemoetkomingen als begeleiding in natura.
 • Door een medewerker specifiek voor uw bedrijf op te leiden, krijgt u er een loyale en enthousiaste werknemer bij.

Benieuwd naar verhalen uit de praktijk? Bekijk de verhalen van de werkgevers die u voorgingen!

De Quotumwet en calculator, hoe zit dan?

Oorspronkelijk wilde het kabinet elke werkgever met meer dan 25 werknemers verplichten tot een quotum van 5% medewerkers met een arbeidsbeperking. Wie er niet aan voldeed, zou een boete krijgen. Dat is veranderd. De quotumheffing wordt vervangen door de inclusiviteitsopslag. Als er voldoende banen voor arbeidsbeperkten worden gerealiseerd, ontvangt de werkgever een bonus die gelijk staat aan de inclusiviteitsopslag. Wij zijn ervan overtuigd dat alle organisaties het belang zien van het laten meedoen van mensen met een arbeidsbeperking. Quota en boetes zijn daarvoor niet nodig. Laten we de aantallen uit de Banenafspraak halen en ons gezamenlijk inzetten voor 125.000 banen!

Vraagformulier

Wilt u meer weten over dit initiatief of u aansluiten? Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met u op.

Ervaringen Meldpunt

Bent u als werkgever aan de slag met de Banenafspraak? Dan zijn wij benieuwd naar uw ervaringen.

Kennisdocument:
Veel gestelde vragen

Wet banenafspraak en
quotum arbeidsbeperkten

download

Rijksoverheid
over de Participatiewet

Nieuws, wetswijzigingen
en publicaties.

Ga naar website

UWV: Werken
aan perspectief

Informatie over
Wet banenafspraak

Meer informatie

Doelgroepregister
arbeidsbeperkten

Informatie over
het Doelgroepregister

Meer informatie

Arbeidsmarkt-
regio’s

Alle contactgegevens bij elkaar

Naar de kaart

Brochure

Arbeidsparticipatie vanuit een financieel perspectief.

download

Ga samen met ons
voor de 100.000 banen!

Vraag het logo aan en
laat zien dat u meedoet!

Vraag aan

Wilt u meer informatie over de uitvoering van de Banenafspraak?

Neem contact met ons op.