De Tweede Kamer heeft vlak voor het grote wetgevingsoverleg over het uitvoeren van het breed offensief dit overleg met de minister opnieuw uitgesteld.

De ‘wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen’ stond voor vandaag op de Kameragenda. De vergadering is verplaatst naar 5 april, dus tot na de verkiezingen.

De vaste kamercommissie voor SZW heeft het overleg opgeschort na een verzoek daartoe door CDA-kamerlid René Peters. Hij is een van de initiatiefnemers van een nota over het oprichten van sociaal ontwikkelbedrijven, een gerevitaliseerde sociale werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten en mensen in de bijstand. Zij willen dat hun plan een rol speelt bij de formatie van het nieuwe kabinet. Of dat de reden is waarom Peters op uitstel van de behandeling van het breed offensief aandrong, is niet bekend.

Niet-controversieel
Het breed offensief was juist niet-controversieel verklaard. Dat betekende dat de Kamer het ondanks de demissionaire status van het kabinet ‘gewoon’ kon behandelen. Het onderwerp staat al geruime tijd op de kameragenda. De behandeling is al verschillende keren verschoven. GroenLinks-kamerlid Paul Smeulders noemde de wijziging van de Participatiewet en daarmee het uitvoeren van het breed offensief recentelijk zelfs het belangrijkste wetsontwerp om nog voor de verkiezingen te behandelen.

Het ministerie van SZW spreekt tegen dat minister Wouter Koolmees er niet klaar voor was om het overleg met de Kamer aan te gaan. Hij nam vorige maand alle taken over van staatssecretaris Bas van’t Wout die minister van Economische Zaken en Klimaat is geworden. ‘De Kamer heeft verzocht het uit te stellen’, reageert de woordvoerster van de minister.

Urgente opgave
De wijziging van de Participatiewet en de aankondiging van het breed offensief dateren al van september 2018. Toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark zag er toen een ‘urgente opgave’ in om mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan duurzaam werk te helpen.

Tekst: Klaas Salverda