Eind 2018 was 46% van de Participatiewetters in het doelgroepregister aan het werk. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het begin in 2015. Een positieve ontwikkeling, al moet hierbij wel worden opgemerkt deze voor een deel wordt veroorzaakt door de veranderingen in de samenstelling van de groep. Dit blijkt uit de UWV Monitor Arbeidsparticipatie, die in april is verschenen.

Van 2015 tot en met 2017 zijn de toelatingscriteria tot het doelgroepregister verschillende malen aangepast. Zo worden leerlingen van het vso die zich aanmelden vanaf mei 2016 zonder beoordeling opgenomen en is met ingang van 1 januari 2017 de Praktijkroute ingevoerd. Vanaf 2018 is het beeld van de instroom en samenstelling van de groep stabieler.

Het is voor het eerst in het bestaan van de UWV Monitor Arbeidsparticipatie dat er (in de editie 2019) wordt gekeken mensen die onder de Participatiewet vallen en die in het doelgroepregister voor de banenafspraak zijn opgenomen. De Monitor laat zien hoe de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking zich ontwikkelt.

Aan het werk zijn, komen en blijven
De onderzoekers van UWV geven inzicht in de dynamiek en factoren van arbeidsparticipatie door het participatiecijfer uiteen te rafelen. Het beeld dat in de monitor naar voren komt is dat de mate waarin mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn, komen en blijven over het algemeen verbetert.

Eind 2018 stonden er 69.700 mensen die onder de Participatiewet vallen in het doelgroepregister. Daarvan was 46% aan het werk, dat is een meer dan verdubbeling ten opzichte van 2015.

In 2018 had 62% van de werkende Participatiewetters in het doelgroepregister een tijdelijk dienstverband en 18% werkte via een uitzendcontract. Een relatief klein deel (20%) had een vast contract.

Van de Participatiewetters in het doelgroepregister die in 2017 hun werk verloren, heeft bijna 70% binnen 12 maanden weer werk gevonden. Van degenen die in 2017 werk vonden was 66% 1 jaar later nog of weer aan het werk: ruim de helft was nog in dienst bij dezelfde werkgever en iets minder dan de helft bij een ander werkgever.

Opvallend is dat het juist de kleine werkgevers zijn die ten opzichte van het totale aantal werknemers in hun bedrijf relatief vaak een Wajonger, WGA’er of een Participatiewetter uit het doelgroepregister in dienst hebben.

Kenmerken van het werk
In 2018 werkt het grootste deel van de Participatiewetters in het doelgroepregister in vijf bedrijfstakken (58%): overige commerciële dienstverlening, detailhandel, horeca en catering, uitzendbedrijf en zorg en welzijn.

Participatiewetters in het doelgroepregister werken in de eerste jaren van de Participatiewet dus vooral in dienstverlenende bedrijfstakken. De toename van het aandeel werkenden zit vooral bij de bedrijfstak overige commerciële dienstverlening. Het is niet duidelijk wat daar de achtergrond van is.

Tekst: Klaas Salverda

Download hier de volledige monitor. De essentie van de Monitor arbeidsparticipatie 2019 is overzichtelijk gevisualiseerd in een infographic. (pdf, 101 kB).